strona główna  ::   historia szkoły  ::   primus inter pares  ::   kontakt
Nasza szkoła

•  aktualności
•  Ortofrajda 
•  fotogaleria  
•  stołówka
•  kalendarium
•  pielęgniarka  

Mały Finansista

Przyjaciele Zippiego

Dla rodziców

•  spotkania z rodzicami  
•  informacje  

Rada Rodziców

 • informacje  

Przydatne strony

•  Goleniów
•  MEN
•  Kuratorium
•  ZCDN
•  OKE w Poznaniu
•  Szkoła bez przemocy
•  Edusek

Aktualizacja strony

środa, 07 października 2015Aktualności

07 października 2015 r.

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "EKO - PLANETA"

Szkolny Organizator Konkursu "EKO - Planeta" pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych uczniów klas III -VI naszej szkoły, że do dnia 20 października 2015 r. należy zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie. Konkurs jest płatny 9 zł. od osoby.

Termin przeprowadzenia konkursu w formie testu wyznaczono
na 1 marca 2016 r.

 

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "Geo - Planeta"

Szkolny Organizator Konkursu "Geo - Planeta" pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych uczniów klas V i VI  naszej szkoły, że do dnia 8 października 2015 r. należy zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie.  
Konkurs jest płatny  9 zł. od osoby.

Termin przeprowadzenia konkursu w formie testu wyznaczono na 18  listopada  2015 r.

Szczegółowych informacji dotyczących obydwu konkursów
udzieli opiekunka konkursów
 - Jadwiga Jasiak.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów do sprawdzenia swojej wiedzy przyrodniczo - geograficznej i udziału w wyżej wymienionych konkursach.

 

 

06 października 2015 r.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU
W

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE PRZEDMIOTOWEJ Z PRZYRODY

„OLIMPUS” sesja jesienna

olimpiada odbędzie się dnia 06 listopada 2015r.

Chętni uczniowie z klas IV- VI   wpłacają 9.00 zł   do nauczycieli przyrody, do dnia 09 października 2015r.

 

Szkolny Organizator – Elżbieta Sieczko

 

23 września 2015 r.

Zaproszenie do udziału w konkursie

„Z poprawną ortografią na co dzień”!

 KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW

KAT. I- klasa 1. (szkoła podstawowa)
KAT. II-
klasy 2. (szkoła podstawowa)

KAT. III- klasa 3. (szkoła podstawowa)
KAT. IV-
klasa 4. (szkoła podstawowa)

KAT. V- klasa 5. (szkoła podstawowa)
KAT. VI-
klasy 6. (szkoła podstawowa)

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs składa sie z trzech etapów

I ETAP

Zadaniem uczestniczek i uczestników I etapu będzie udzielenie odpowiedzi na pytania testowe (tylko jedna odpowiedź jest poprawna).

II ETAP

Zadaniem uczennic i uczniów będzie napisanie dyktanda (klasy 1 – forma graficzna).

III ETAP

Zadaniem uczestniczek i uczestników III etapu (finału ogólnopolskiego) będzie napisanie dyktanda.

 

ZAKRES MATERIAŁU

ETAP I

Pytania do I etapu będą ułożone tylko na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie : www.poprawnapolszczyzna.pl

 

ETAP II

Pytania do II etapu będą ułożone na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie: www.poprawnapolszczyzna.pl oraz:

KLASA 1.- SZKOŁA PODSTAWOWA

Wiadomości z podstawy programowej

KLASY 2., 3. - SZKOŁA PODSTAWOWA

Wiadomości z podstawy programowej

KLASY 4.,5., 6.- SZKOŁA PODSTAWOWA

Wiadomości z podstawy programowej oraz dowolnego poradnika językowego Profesora Andrzeja Markowskiego (dowolne wydawnictwo) – rozdział dotyczący ortografii i interpunkcji.

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Szkolny Organizator Konkursu wypełnia zgłoszenie na stronie: www.poprawnapolszczyzna.pl do 2 października 2015 r.

2. I etap konkursu odbędzie sie w szkołach 18 listopada 2015 r.; godzinę ustala Szkolny Organizator.

3. Wyniki I etapu oraz lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostaną zamieszczone na stronie: www.poprawnapolszczyzna.pl 
14 grudnia 2015 r.

4. II etap odbędzie sie w szkołach 12 stycznia 2016 r.;

5. Wyniki II etapu oraz lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu (finałów ogólnopolskich) zostaną zamieszczone na stronie: www.poprawnapolszczyzna.pl   2 marca 2016 r.

.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Uczestniczka/Uczestnikiem konkursu może być każda uczennica, każdy uczeń, za która/którego zostanie

wpłacone 9 zł (udział w dwóch konkursach – 18 złotych)

 

Proszę zainteresowanych uczniów z klas II - III o zgłoszenie się
do swoich nauczycieli, a z klas IV-VI do nauczycieli polonistów  
i dokonanie wpłat
(9 złotych)
do 30 września

Iza Góra - Szkolny Organizator Konkursu

 

22 września 2015 r.

Dofinansowanie zakupu podręczników

Do 30 września 2015 r. można składać w szkołach wnioski
o dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016.
Jest to drugi nabór wniosków.

Szczegółowe informację dostępne są w BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. Wnioski o dofinansowanie można otrzymać w szkole, do której dziecko uczęszcza od września 2015 r., w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta oraz pobrać ze strony internetowej gminy – BIP.

 

 

21 września 2015 r.

OLIMPUS

Wszystkich chętnych z klas IV-VI zapraszamy do udziału
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka angielskiego OLIMPUS.

Warunkiem udziału jest wplata 9 zł
do nauczycieli j. angielskiego do 5 października 2015

 

23 sierpnia 2015 r.

Wyprawka szkolna

Rozporządzenie Rady Ministrów ws. wyprawki szkolnej

Informacja o wyprawce szkolnej

Oświadczenie o zakupie podręczników

Ustalenie dochodu rodziny

Wniosek nr 1 dla uczniów spełniających i niespełniających
      kryterium dochodowego

Wniosek Nr 2 dla uczniów posiadających orzeczenie
      o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 

 

 


Dziennik lekcyjny

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika

Uczniowie

•  plan lekcji
•  podręczniki
•  po lekcjach
•  wyniki konkursów
•  sport
•  świetlica
•  biblioteka

Strony klas i inne

•  Klasa muzyczna
•  English Attack
•  1e

Nauczyciele

•  kadra
•  pedagog

Dla nauczycieli

Materiały szkoleniowe

Dla pracowników
i emerytów

•  informacje   
Opracowanie i treść © Izolda Karmazyn - Kanonowicz

szablony