strona główna  ::   historia szkoły  ::   primus inter pares  ::   kontakt
Nasza szkoła

•  aktualności
•  Ortofrajda 
•  fotogaleria  
•  stołówka
•  kalendarium
•  pielęgniarka  

Mały Finansista

Przyjaciele Zippiego

Dla rodziców

•  spotkania z rodzicami  
•  informacje  

Rada Rodziców

 • informacje  

Przydatne strony

•  Goleniów
•  MEN
•  Kuratorium
•  ZCDN
•  OKE w Poznaniu
•  Szkoła bez przemocy
•  Edusek

Aktualizacja strony

sobota, 21 listopada 2015Aktualności

20 listopada 2015 r.

Zebranie

Zapraszam na zebranie przedstawicieli
Rad Oddziałowych w dniu 25-11-2015r. o godz. 17:00, sala nr 11

Przewodnicząca Rady Rodziców
Izabela Piotrowska

 

19 listopada 2015 r.

 

ALFIK HUMANISTYCZNY

Zapraszam do przystąpienia do Ogólnopolskiego Konkursu 

ALFIK HUMANISTYCZNY

Konkurs jest przeznaczony dla klas II-VI.  Odbędzie się w naszej szkole w dn. 16.12.2015 r. w godz. 13:40 - 14:25 i będzie miał formę testu.

Zgłoszeń należy dokonać najpóźniej do dnia 25.11.2015r. u swoich nauczycieli polonistów. Konkurs jest płatny 9 zł.

Test konkursowy jest testem jednokrotnego wyboru zawierającym 10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 za 5 punktów z odpowiedziami A, B, C, D. Jeśli wśród nich jest poprawna, uczeń zaznacza ją na karcie odpowiedzi; jeśli tak nie jest, uczeń zaznacza na karcie odpowiedzi E. Na starcie uczeń otrzymuje 30 punktów, za poprawną odpowiedź odpowiednio 3, 4 lub 5 punktów, za brak odpowiedzi 0 punktów, za błędną odpowiedź odejmuje się mu ¼ punktów przeznaczonych na zadanie.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody:

  • Wakacyjny Obóz Talentów – o wartości 900 zł,

  • Wakacyjny Obóz Talentów z dopłatą,

  • nagrody rzeczowe.

Dyplom laureata otrzymuje każdy nagrodzony uczeń. Odpowiednio uczeń, który uzyskał ponad 80% punktów, otrzyma dyplom uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku, a uczeń, który przekroczy próg 75% punktów, dyplom uznania za zdobycie dobrego wyniku w konkursie. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplom uczestnika konkursu. Dla uczestników, którzy osiągnęli próg dobrego wyniku tj. 75% punktów i zajęli pierwsze miejsce w rankingu wojewódzkim, ale nie weszli do rankingu ogólnopolskiego – przewidziano nagrody w postaci pendrive’a. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych wyróżnień lub/i przyznania nagród specjalnych.

Wyniki będą przekazane najpóźniej do 6 tygodni po konkursie.

Monika Bodnar

szkolny organizator konkursu

 

 

18 listopada 2015 r.

Alfik Matematyczny

odbędzie się

25 listopada 2015 (środa) o godzinie 800

w sali gimnastycznej.

Czas trwania testu: 75 min.

Uczniów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa serdecznie zapraszamy!

Szkolny Organizator

 

16 listopada 2015 r.

Terminy I etapu
Ogólnopolskich Konkursów Polonistycznych

„Z poprawną ortografią  na co dzień”
środa 18 listopada  godz. 8.00
sala gimnastyczna

 

„Z poprawną polszczyzną na co dzień”
 piątek 20 listopada  godz. 13.40 sale 12,13,14

Szkolny Organizator Konkursu

 

16 listopada 2015 r.

Plebiscyt Głosu Szczecińskiego rozstrzygnięty

Uczniowie z klasy 1c
zostali laureatami II miejsca Plebiscytu Głosu Szczecińskiego
na najpopularniejszą klasę pierwszą spośród
szkół podstawowych regionu.
Zebraliśmy w sumie 20022 głosy!
Każdy oddany na nas głos był dla nas bardzo cenny.
Serdeczne podziękowania za udział w głosowaniu składamy:
całym rodzinom, uczniom naszej szkoły, pracownikom gminy, strażakom, policjantom, nauczycielom, sąsiadom, przyjaciołom - także i tym zza granicy, paniom z PP2 oraz studentom ZUT
i Akademii Morskiej oraz licealistkom z 3THO.

JESTEŚCIE SUPER! DZIĘKUJEMY!
Pierwszaki z 1c

 

 

12 listopada 2015 r.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny
„Geo – Planeta”

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony
w dniu 18 listopada 2015r., o godzinie 1430 w sali 44a.

Uczniowie rozwiązują test przez 60 minut.

Na kartach odpowiedzi uczniowie piszą czarnym długopisem
lub miękkim ołówkiem.

Zapraszam serdecznie uczniów klasy 5a, 5b, 5d, 6c, którzy zadeklarowali swój udział.

Szkolny Organizator Konkursu

 

04 listopada 2015 r.

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa
z języka angielskiego
„Olimpus” - sesja jesienna


Szkolny organizator Olimpiady OLIMPUS informuje,
że konkurs odbędzie się dnia
06.11.2015r. (piątek) o godz. 8:00
w sali 14 oraz na stołówce szkolnej.

 

 

21 października 2015 r.

Alfik Matematyczny

Zapraszamy do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym

Alfik Matematyczny

25 listopada 2015 (środa)

Chętni uczniowie zapisują się u swoich nauczycieli matematyki, opłata wpisowa wynosi 9 zł.

Zapisy przyjmujemy do 30 października.

Matematycy

 

 

07 października 2015 r.

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "EKO - PLANETA"

Szkolny Organizator Konkursu "EKO - Planeta" pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych uczniów klas III -VI naszej szkoły, że do dnia 20 października 2015 r. należy zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie. Konkurs jest płatny 9 zł. od osoby.

Termin przeprowadzenia konkursu w formie testu wyznaczono
na 1 marca 2016 r.

 

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "Geo - Planeta"

Szkolny Organizator Konkursu "Geo - Planeta" pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych uczniów klas V i VI  naszej szkoły, że do dnia 8 października 2015 r. należy zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie.  
Konkurs jest płatny  9 zł. od osoby.

Termin przeprowadzenia konkursu w formie testu wyznaczono na 18  listopada  2015 r.

Szczegółowych informacji dotyczących obydwu konkursów
udzieli opiekunka konkursów
 - Jadwiga Jasiak.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów do sprawdzenia swojej wiedzy przyrodniczo - geograficznej i udziału w wyżej wymienionych konkursach.

 

 

23 września 2015 r.

Zaproszenie do udziału w konkursie

„Z poprawną ortografią na co dzień”!

 KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW

KAT. I- klasa 1. (szkoła podstawowa)
KAT. II-
klasy 2. (szkoła podstawowa)

KAT. III- klasa 3. (szkoła podstawowa)
KAT. IV-
klasa 4. (szkoła podstawowa)

KAT. V- klasa 5. (szkoła podstawowa)
KAT. VI-
klasy 6. (szkoła podstawowa)

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs składa sie z trzech etapów

I ETAP

Zadaniem uczestniczek i uczestników I etapu będzie udzielenie odpowiedzi na pytania testowe (tylko jedna odpowiedź jest poprawna).

II ETAP

Zadaniem uczennic i uczniów będzie napisanie dyktanda (klasy 1 – forma graficzna).

III ETAP

Zadaniem uczestniczek i uczestników III etapu (finału ogólnopolskiego) będzie napisanie dyktanda.

 

ZAKRES MATERIAŁU

ETAP I

Pytania do I etapu będą ułożone tylko na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie : www.poprawnapolszczyzna.pl

 

ETAP II

Pytania do II etapu będą ułożone na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie: www.poprawnapolszczyzna.pl oraz:

KLASA 1.- SZKOŁA PODSTAWOWA

Wiadomości z podstawy programowej

KLASY 2., 3. - SZKOŁA PODSTAWOWA

Wiadomości z podstawy programowej

KLASY 4.,5., 6.- SZKOŁA PODSTAWOWA

Wiadomości z podstawy programowej oraz dowolnego poradnika językowego Profesora Andrzeja Markowskiego (dowolne wydawnictwo) – rozdział dotyczący ortografii i interpunkcji.

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Szkolny Organizator Konkursu wypełnia zgłoszenie na stronie: www.poprawnapolszczyzna.pl do 2 października 2015 r.

2. I etap konkursu odbędzie sie w szkołach 18 listopada 2015 r.; godzinę ustala Szkolny Organizator.

3. Wyniki I etapu oraz lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostaną zamieszczone na stronie: www.poprawnapolszczyzna.pl 
14 grudnia 2015 r.

4. II etap odbędzie sie w szkołach 12 stycznia 2016 r.;

5. Wyniki II etapu oraz lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu (finałów ogólnopolskich) zostaną zamieszczone na stronie: www.poprawnapolszczyzna.pl   2 marca 2016 r.

.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Uczestniczka/Uczestnikiem konkursu może być każda uczennica, każdy uczeń, za która/którego zostanie

wpłacone 9 zł (udział w dwóch konkursach – 18 złotych)

 

Proszę zainteresowanych uczniów z klas II - III o zgłoszenie się
do swoich nauczycieli, a z klas IV-VI do nauczycieli polonistów  
i dokonanie wpłat
(9 złotych)
do 30 września

Iza Góra - Szkolny Organizator Konkursu

 

22 września 2015 r.

Dofinansowanie zakupu podręczników

Do 30 września 2015 r. można składać w szkołach wnioski
o dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016.
Jest to drugi nabór wniosków.

Szczegółowe informację dostępne są w BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. Wnioski o dofinansowanie można otrzymać w szkole, do której dziecko uczęszcza od września 2015 r., w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta oraz pobrać ze strony internetowej gminy – BIP.

 

 

23 sierpnia 2015 r.

Wyprawka szkolna

Rozporządzenie Rady Ministrów ws. wyprawki szkolnej

Informacja o wyprawce szkolnej

Oświadczenie o zakupie podręczników

Ustalenie dochodu rodziny

Wniosek nr 1 dla uczniów spełniających i niespełniających
      kryterium dochodowego

Wniosek Nr 2 dla uczniów posiadających orzeczenie
      o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 

 

 


Dziennik lekcyjny

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika

Uczniowie

•  plan lekcji
•  podręczniki
•  po lekcjach
•  wyniki konkursów
•  sport
•  świetlica
•  biblioteka

Strony klas i inne

•  Klasa muzyczna
•  1c
•  1e

Nauczyciele

•  kadra
•  pedagog

Dla nauczycieli

Materiały szkoleniowe

Dla pracowników
i emerytów

•  informacje   
Opracowanie i treść © Izolda Karmazyn - Kanonowicz

szablony